Transfer elevi

EFECTIVE DE ELEVII/PRESCOLARI PE CLASE/ LOCURI LIBERE LA DATA DE 4.12.2019
GRUPA MICA A 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MICA B 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MICA M 25 PRESCOLARI 0
GRUPA MIJLOCIE A 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MIJLOCIE B 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MIJLOCIE M 21 PRESCOLARI 4
GRUPA MARE A 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MARE B 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MARE C 30 PRESCOLARI 0
GRUPA MARE D 30 PREŞCOLARI 0
GRUPA MARE M 22 PRESCOLARI 0
PREGATITOARE A 28 ELEVI 0
PREGATITOARE B 27 ELEVI 0
PREGATITOARE C 27 ELEVI 0
PREGATITOARE D 27 ELEVI 0
CLASA I A 26 ELEVI 0
CLASA I B 27 ELEVI 0
CLASA I C 25 ELEVI 0
CLASA I D 25 ELEVI 0

CLASA I E 25 ELEVI 0

CLALA a II -a A 29 ELEVI 0
CLALA a II -a B 29 ELEVI 0
CLALA a II -a C 28  ELEVI 0

CLALA a II -a D 28  ELEVI 0
CLALA a III -a A 23 ELEVI 2
CLALA a III -a B 25 ELEVI 0
CLALA a III -a C 25 ELEVI 0
CLALA a IV -a A 27 ELEVI 0
CLALA a IV -a B 26 ELEVI 0
CLALA a IV -a C 27 ELEVI 0
CLALA a IV -a D 26 ELEVI 0
CLALA a V -a A 30 ELEVI 0
CLALA a V -a B 28 ELEVI 2
CLALA a V -a C 28 ELEVI 2
CLALA a VI -a A 28 ELEVI 2
CLALA a VI -a B 30 ELEVI 0

CLALA a VI -a C 11 ELEVI 19

CLALA a VII -a A 30 ELEVI 0
CLALA a VII -a B 30 ELEVI 0
CLALA a VIII -a A 29 ELEVI 1
CLALA a VIII -a B 26 ELEVI 4

PROCEDURA DE TRANSFER

a) Elevii care doresc să se transfere la o unitate de învăţământ sau alta, depun prin părinte/ reprezent at legal un dosar care să conţină: o cerere de transfer în care se precizează motivu transferului, copie certificat de naștere copil, copie carte de identitate părinte, o adeverinţă de studiu pe semestru respectiv an școlar în funcţie de momentul la care este cerut
transferul. Dosarul se depune la secretariatul şcolii, (conform calendarului).
b) Cererile vor fi analizate în C.A. (conform calendarului), luându-se în considerare următoarele condiţii:
– elevii care doresc să se transfere de la o clasă la alta nu au dreptul să se transfere decât o singură dată
– acceptarea elevilor se va face în funcţie de numărul locurilor disponibile la clasă,
în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor.
c ) Departajarea eleviilor cu medii egale se face după numărul de criterii îndeplinite:
– apropierea de domiciliu;
– existenţ a unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi;
– existenţ a unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existenţ a unui frate/ a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ pentru care se solicită transferul;
– existent a unui certificat medical de înmatriculare în grad de handicap a copilului;
d) Elaborarea listei candidaţilor care îndeplinesc toate condiţiile sus -menţionate
(candidatii admiși) și înaintarea acesteia înspre aprobare Consiliului de Administraţie al unităţii.
e) Aprobarea listei candidaţilor în Consiliului de Administraţie al unităţii.
f) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare solicită situaţia școlară a elevului în termen de 5 zile.
g) Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia școlară în termen de 10 zile de la solic itarea acesteia.
h) Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei școlare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat
i) Afișarea la avizierul elevilor a listei transferurilor și a modului de soluţionare a acestora, cu menţiunea admis/respins

Perioade de transfer.

Transferurile se efectuează în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.
În vacanţa de vară cererile pentru transfer se depun în perioada 14.08.2019-25.08.2019.
Soluţionarea cererilor depuse se va face în perioada 28.08.2017- 30.08.2017.
Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în modexcepţional, cu respectarea prevederilor ROFUIP , în următ oarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar