Prezentare

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnaziala Comuna DUMBRĂVIŢA

Limba de predare : Limba română, având şi secţie cu predare în  limba maghiară

Adresa: Dumbrăviţa,str. Petofi, nr. 29, jud. Timiş

Telefon/Fax: 0256/214274

Email: scoala_tm_dumbravita@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, este datată din anul 1892, înfiinţată prin iniţiativa Bisericii Reformate. Limba de predare era maghiară şi alături de copiii Dumbrăviţei învăţau aici şi copiii maghiari din localităţile învecinate, fapt care a condus în jurul anului 1950, la înfiinţarea unui internat.

Din anul  1973  şcoala se  transformă, devenind  şcoală  cu  două  secţii de predare: română şi maghiară.

În prezent şcoala are două cicluri de predare, primar şi gimnazial,  cursuri de zi, într-un singur schimb.

În afara cursurilor şcoala aoferă o bogată paletă de activităţi cuprinse într-un program de după-amiază (program prelungit) de care elevii beneficiază gratuit. În plus, Consiliul Local, pune la dispoziţie patru microbuze pentru transportul elevilor din localităţile învecinate.

Dispunem  de  patru  corpuri  de  clădire:

 • corpul  vechi,  complet renovat cuprinzând 6 săli de clasă,  sală profesorală, bibliotecă, secretariat şi direcţiune.
 • corpul nou, P+2E+M, construit prin cofinanţare Primăria Dumbrăviţa – M.Ed.C.T, care cuprinde 15 săli de clasă din care două săli utilizate de preşcolari, un cabinet de informatică, grupuri sanitare,  un atelier de pictură, o sală pentru şah, o sală multifuncţională, camera centralei termice, camera tehnică şi  sală cu materiale didactice.
 • corp vechi alocat grădiniţei compus dintr-o sală de clasă, o sală de mese, un grup sanitar şi un vestiar.
 • un corp vechi, în afara incintei şcolii, la parterul unui bloc, complet renovat în anul 2005, format din: subsol, parter cu 5 săli de clasă, 3 vestiare, sală de mese, sală arhivă, birou administrator,  cabinet medical, spălătorie, bucătărie, magazie de alimente, 4 grupuri sanitare.
 • sală de sport nou construită, finalizată în 2007.
 • teren de sport.
 • sala de evenimente.

Având în vedere necesitatea existenţei unui spaţiu de relaxare, Primăria şi Consiliul Local au amenajat în curtea şcolii un mini-parc şi au în vedere asigurarea spaţiului necesar destinderii  în timpul pauzelor.

Colectivul de cadre didactice este constituit din 54 persoane:

 • 16  învăţători calificaţi
 • 26  profesori calificaţi
 • 2 profesori itineranţi, parteneri ai unităţii noastre de la CSEI „P.P. Neveanu”
 • 20 educatoare
 • auxiliar 4
 • nedidactic 11

Anul şcolar 2017– 2018 găseşte Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa Dumbrăviţa cu un efectiv de 248 de preşcolari, 388 elevi în învăţământul primar şi 230 de elevi în învăţământul gimnazial.

În ultimii ani,  dinamica dezvoltării şcolii noastre este ascendentă.

Resursele materiale existente răspund cerinţelor învţământului modern, european. În corpul vechi  sunt săli de clasă amenajate cu mobilier ergonomic (module),  INTERNET în toate sălile, calculatoare şi imprimante multifuncţionale în sala profesorală, secretariat, direcţiune şi bibliotecă, precum şi două copiatoare performante.

În corpul nou, toate  sălile sunt funcţionale şi s-a reuşit asigurarea mobilierului personalizat, clasele avănd pe lângă module şi catedre, dulapuri compartimentate pentru fiecare elev, masă pentru calculator, vitrine, aviziere şi pentru toate clasele primare, calculator, televizor şi radioreceptoare cu CD.

Pentru siguranţa elevilor şi a bunurilor sunt  montate camere de supraveghere pe coridoare, bibliotecă şi în  curte. În plus, noul local este dotat cu sisteme de protecţie antiincendiu şi senzori de mişcare. Localul este cablat la studioul radio-tv. propriu care este în curs de amenajare.

Sala de sport este dotată cu materiale didactice standardizate şi asigură pe lângă orele de curs, desfăşurarea activităţilor de la programul prelungit.

Părinţii apreciază eforturile şcolii şi se implică în efortul de dezvoltare, răspund la toate solicitările  care sunt în folosul şcolii, colaborează la realizarea politicii educaţionale a şcolii. În acest sens este relevant sondajul realizat cu sprijinul Comitetului de Părinţi, vizând multiple aspecte ale activităţii din şcoală. Sondajul realizat arată necesitatea continuării acestei colaborări şi este o dovadă a interesului şcolii pentru imaginea în comunitate şi al transparenţei actului educativ.

Şcoala are o  foarte bună colaborare cu  toate instituţiile  din comună – primăria, biserica,  şi agenţii economici, preecum şi cu I.Ş.J. şi ministerul de resort. Mai mult colaborarea cu instituţiile menţionate se regăseşte în cofinanţările obţinute pentru  construcţia şi dotarea şcolii. Mai  mult, sunt în curs   de realizare şi alte programe de finanţare prin care unitatea noastră îşi propune să devină o unitate de referinţă a învăţamântului timişan şi nu numai.

Această colaborare este relevată cu toate prilejurile în  care şcoala este implicată (activităţi sociale, istorice, religioase), şcoala fiind un suport real pentru întreaga comunitate.

Agenţii economici răspund  pozitiv solicitărilor fiind sponsori la multe activităţi iniţiate şi desfăşurate în şcoală. Având un membru activ în Consiliul de Administraţie al şcolii, aceştia cunosc îndeaproape şi necesităţile dar şi finalitatea finanţărilor oferite.

Cu multe şcoli din judeţ şcoala are parteneriate active. Acest s-au concretizat în diverse activităţi care au contribuit atât la  cunoaşterea experienţelor educaţionale cât şi la stabilirea unor relaţii bilaterale între elevi. Şcoala Dumbrăviţa întreţine strânse legături de parteneriat cu şcoli din Ungaria, Germania şi Serbia fiind prezentă cu echipe la diverse manifestări culturale, concursuri şi tabere practic-aplicative şi mneşteşugăreşti.

Curriculumul şcolii este în conformitate cu normele naţionale şi este adaptat tuturor necesităţilor locale. El răspunde astfel cerinţelor  tot mai exigente ale părinţilor şi coincide cu interesul şi aspiraţiile acestora. Oferta şcolii (C.D.Ş.), se concretizează în programele aprobate, avizate de I.Ş.J. după ce, în prealabil, o largă paletă de programe a fost supusă aprobării părinţilor dintre care aceştia au ales pe cele care s-au încadrat în interesul lor.

Programul prelungit este o  continuare a ofertei şcolii, fiind susţinut de către Asociaţia de părinţi şi de Consiliul Local Dumbrăviţa . A fost gândit ca sprijin pentru părinţii ocupaţi şi ca o alternativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor, cu activităţi utile şi plăcute care să-i ţină departe de aspectele sociale dăunătoare (alcool, tutun, droguri etc.)  În acest program sunt cuprinse, pe lângă  meditaţiile pentru efectuarea temelor de casă, cursuri de lb. engleză, şah, pictură, tenis de masă,  dans modern, dans de societate, dans popular, lupte şi fotbal.