Înscrierea în învăţământul preşcolar

ADMITERE GRĂDINIŢĂ AN 2019-2020

Criterii pentru înscrierea în grădiniţă:

  • varsta de 3 ani la 31.08.2019;
  • I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

    1. Existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului ;
    2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
    3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
    4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ,

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

REÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

6  mai -17  mai 2019

ORA 08 00  -16 00

ÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

20 mai-7 iunie 2019

ORA 08 00  -16 00

REÎNSCRIERILE ŞI ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIATUL ŞCOLII GIMNAZIALE COM. DUMBRĂVIŢA

                                                        Director,

                                                Prof. Adrian NICOLA

Pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, an şcolar 2019-2020 sunt necesare următoarele documente

1. Cerere tip de înscriere
2. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului
3. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
4. Copie după actul de identitate al părinţilor
5. Hotarâre judecatoreasca( dacă este cazul)