Înscrierea în învăţământul preşcolar

DOCUMENTE MEDICALE PENTRU INTRAREA ÎN GRĂDINIŢĂGRUPA MICĂ

PREŞCOLARII DIN GRUPE MICI SI CEI CARE SUNT PENTRU PRIMA DATĂ IN GRĂDINIŢA PP DUMBRĂVIŢA  VOR AVEA NEVOIE DE URMĂTOARELE:

 • adeverinta medicală de înscriere în grădiniţă;
 • aviz epidemiologic pentru intrarea în colectivitate;
 • dovada de vaccinare- eliberată de medicul de familie.

Cerere tip inscriere invatamant prescolar 2021-2022 (1)

Criterii pentru înscrierea în grădiniţă:

 • varsta de 3 ani la 31.08.2021;
 • I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  2021-2022.
 • 1. Existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului ;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
  3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
  4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
 • Înscrierea în învăţământul preşcolar se face în ordinea descrescăroare a vârstei.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ,

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

REÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

17  mai -28 mai 2021

ORA 08 00  -16 00

ÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar,  

31 mai  2021     –     10   iunie  2021,     ora 12,00

 ÎNSCRIERILE SE FAC ONLINE PRIN TRIMITEREA DOCUMENTELOR PE ADRESA DE EMAIL  A ŞCOLII GIMNAZIALE COM. DUMBRĂVIŢA: scoala_dumbravita_tm@yahoo.com

                                                       

Pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, an şcolar 2021-2022 sunt necesare următoarele documente

1. Cerere tip de înscriere
2. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului
3. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
4. Copie după actul de identitate al părinţilor
5. Hotarâre judecatoreasca de divorţ( dacă este cazul)

6. Acordul parintelui divorţat( dacă este cazul).

 

Locuri libere

Sectia romană

Grupa mica – 180 de locuri;

Grupa mijlocie-    30 de locuri;

Grupa mare -30 de locuri;

 

Sectia maghiară

Grupa mica – 27  de locuri

Grupa mijlocie- 6  locuri

Grupa mare- 5  locuri