Înscrierea în învăţământul preşcolar

Grupe Grădinita PP Dumbravita

Criterii pentru înscrierea în grădiniţă:

  • varsta de 3 ani la 31.08.2020;
  • I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  2020-20211.                                                                                                                                                                                  1. Existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului ;
    2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
    3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
    4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
  • Înscrierea în învăţământul preşcolar se face în ordinea descrescăroare a vârstei.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ,

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

REÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

25  mai -05  iunie 2020

ORA 08 00  -16 00

ÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

8 iunie-26 iunie 2020

ORA 08 00  -16 00

IN ZILELE DE 15 ŞI 17 IUNIE NU SE FAC ÎNSCRIERI.

 ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIATUL ŞCOLII GIMNAZIALE COM. DUMBRĂVIŢA, ÎN BAZA UNEI PROGRAMARI CE SE FACE LA TEL: 0256214274

                                                       

Pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, an şcolar 2020-2021 sunt necesare următoarele documente

1. Cerere tip de înscriere
2. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului
3. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
4. Copie după actul de identitate al părinţilor
5. Hotarâre judecatoreasca( dacă este cazul)

Plan de şcolarizare an şcolar 2020-2021

Sectia romană

Grupa mica – 3 grupe/ 90 preşcolari,   locuri libere    0

Grupa mijlocie- 2 grupe/60 preşcolari, locuri libere   0

Grupa mare -3 grupe/90 preşcolari, locuri libere    0

 

Sectia maghiară

Grupa mica – 1 grupă/ 30 preşcolari

Grupa mijlocie- 1 grupă/ 30 preşcolari

Grupa mare- 1 grupă/ 30 preşcolari

 

Pentu anul şcolar 2020-2021 am făcut la ISJ Timiş solicitare de suplimentare a planului de scolarizare cu 2 grupe mici, una mijlocie şi două mari.