Festivitate deschidere an scolar 2020-2021

Festivitatea  va avea loc in curtea Scolii Gimnaziale din Comuna Dumbravita, in data de 13.09.2021, incepand cu ora 09.00.