Festivitate deschidere an scolar 2019-2020

Festivitatea  va avea loc in curtea Scolii Gimnaziale din Comuna Dumbravita, in data de 09.09.2019, incepand cu ora 09.00.