Pagina principala

Situatia vaccinarii personalului angajat in cadrul Scolii Gimnaziale Comuna Dumbravita:

Numar total de persoane vaccinate(didactic, auxiliar si nedidactic) : 101

Procent persoane vaccinate : 66%

Raportat la personalul didactic, ponderea celor vaccinati este de 68 %

 

 

NR 1 REVISTA SCOLII DUMBRAVITA

 

Posturi vacante, rezervate

Program remedial

OMEC 3300_19.02.2021_SDS

EXECUTIE BUGETARA AN 2020

Raport de activitate Scoala Dumbravita– an scolar 2019-2020

Ordinul-ministerului-sanatatii

 

Dragi copii, colegi ai Școlii Gimnaziale Dumbrăvița, părinți, bunici,

În acest început de an școlar, nu veți auzi vocea mea și a colegilor mei, în curtea școlii, așa cum ați fost obișnuiți! Din păcate pentru noi toți, nimic nu este la fel în acest început de drum. Depinde de noi dacă reușim să ne acomodăm, dacă vom trece cu bine peste această mare încercare.

Cu emoții în suflet, vă transmit pe această cale, copii dragi, un cuvânt de bun venit la școală sau la gradiniţă.

Ne este greu nouă, dascălilor voștri, să nu vă avem aproape de noi, să păstrăm distanța, să nu vă putem strânge în brațe, să nu răspundem unei îmbrățișări cu o îmbrățișare, să nu primim, în această zi minunată, zâmbetele voastre. Le veți transmite, suntem siguri…de după masca ce vă acoperă chipul drăgălaș. Și asta pentru că trebuie să vă protejați, trebuie să aveți grijă de voi. Suntem convinși că veți fi ascultători, că veți respecta regulile pentru ca sănătatea voastră să nu fie afectată.

Ne-am întrebat în aceste zile, cum vă vom privi în ochi de la distanță, cum vă vom face să înțelegeți că noi, părinții de la școală, de la grădiniţă, vă iubim și ne-a fost tare, tare dor de voi. Vom reuși să vă transmitem bucuria revederii,  dorința noastră ca voi toți să fiți bine! Bunul Dumnezeu să vă protejeze pe toți, să vă binecuvânteze, să vă ocrotească și sănătoși să vă țină alături de noi, dascălii voștri!

Dragi colegi, grija mea este ca și dumneavoastră, alături de copii, să fiți bine! Mă preocupă sănătatea dumneavoastră, a corpului profesoral, a colegilor din categoria didacticului auxiliar și nedidactic și trimit spre Dumnezeu rugăciunea mea, fiind convins că ea va ajunge grabnic la EL și vă va proteja pe toți!

Am convingerea că vom trece cu bine, împreună și pentru copii, peste această perioadă! Veți reuși să clădiți stând față în față sau de la distanță, veți modela mintea și sufletul copiilor din școala noastră, veți dovedi pricepere, calm, toleranță și ce este mai important, veți iubi fiecare copil pe care-l vedeți sau auziți. Nu e ușor pentru noi să trăim exclusiv într-o lume digitalizată, dar, pentru ei, pentru copii, ne schimbăm, învățăm, ne obișnuim. Vă doresc succes și multă sănătate.

Închei mesajul venit din suflet, pentru fiecare suflet, rugându-i pe părinți să ne fie alături, să ne înțeleagă că facem tot ce putem, cu ceea ce avem, pentru a-i proteja pe copii. Acasă sau la școală, online sau așa cum am făcut școală până acum, în acest an școlar, ne vom preocupa cu prioritate de starea afectivă a fiecărui copil, ne vom îngriji ca ei să nu uite să zâmbească, să  iubească și le vom transmite valori importante și cunoștințe deosebite.

Suflet drag care citești aceste rânduri, oricare ai fi și de oriunde ai fi, fă-ți timp, alături de copiii personali sau de copiii pentru care ai devenit părinte prin vocația meseriei alese, să te rogi, să iubești, să râzi, să crezi și să te protejezi!

Vă doresc succes și multă sănătate!

Al dumneavoastră,

Profesor, Adrian Nicola

 

 

Grupe Grădinita PP Dumbravita

PROGRAMUL ZILEI DE LUNI 14.09.2020

Programul zilei de luni, ciclul primar

Programul zilei de luni ciclul, gimnazial

PROGRAM ACCES IN UNITATE INCEPAND CU DATA DE 15.09.2020

Program acces in unitate ciclul primar

Program acces in unitate ciclul gimnazial

Prevenirea transmiterii infectiei SARS COV-2 in mediul scolar

PROIECT ERASMUS +
INIȚIATIVE DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS PLUS
Este un proiect cofinantat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, pe care Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița îl va implementa în perioada iunie 2016- mai 2018.
Principalele activități ale proiectului constau în mobilitatea a 9 cadre didactice :
– 2 educatoare: Covlea Florina și Grui Nicoleta- Getting ready for the digital classrom- Spania;
– 2 învățătoare: Deneș Ildiko, Faur Ramona- Language learning . Fund and games- Malta;
Alaături de profesoara de sprijin: Codruta Vanci Malta;
– profesoara de engleză Boscovici Carla- Making use of technology- Anglia;
– 3 profesoare: Miruna Popi, Cosmina Chiriac și Creț Ioana -ICT for teaching in Spain
Cât și 3 persoane din echipa administrativă a școlii: director Nicola Adrian, Contabil Colareza Gianina și secretar Dana Ivasca – How to make your school more international- Spania
în vederea inovării metodelor de predare/învățare/ evaluare și manageriale, dar și dezvoltării competențelor IT și a celor lingvistice.
Ce impact va avea acest proiect asupra elevilor, cadrelor didactice, școlii și comunității?
Asupra : – participanților :dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice, sociale și antreprenoriale într- un cadru internaționalizat; inovarea metodelor de predare, învatare, evaluare prin utilizarea a noi instrumente digitale; o întelegere mai amplă a practicilor, politicilor și sistemelor de educție internațională, dezvoltarea carierei;
– elevilor: creșterea interesului și nivelului de satisfacție a elevilor față de activitatea didactică: posibilitatea de a-și alege un opțional care să corespundă nevoilor de formare prin lărgirea ofertei educaționale; dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice și sociale; însușirea unor aspecte legate de standardele europene (stil de viață, sistem educativ) prin comunicarea directă cu elevi din țările europene;
– instituției: lărgirea ofertei educaționale prin implementarea a 3 opționale noi: Limba engleză- o abordare modernă în era digitală,Ne jucăm, ne distrăm și învățăm! Dezvoltarea personalității pentru integrare socială; cadre didactice mai competente și mai motivate; aplicarea unor exemple de bună practică la nivel educațional și managerial; îmbunătățirea rezultatelor școlare; implicarea în proiecte europene și cooptarea de parteneri noi;
– comunității locale: creșterea încrederii părinților în actul educațional, cooptarea și implicarea lor ca parteneri în activitățile extracurriculare; îmbunătățirea relației cu autoritățile locale.
Rezultate așteptate: îmbunătățirea activităților didactice prin intermediul noilor tehnologii, implementarea unor exemple de practică internațională, experiența în scrierea și implementarea de proiecte europene.
Beneficiile pe termen lung: creșterea calității procesului educativ, creșterea motivației spre învățare, cooperare, performare și implicare în proiecte europene.

EXECUTIE BUGETARA SEMESTRUL IConditii specifice ocupare posturi vacante

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

În  saptămâna  22 – 26 februarie 2016, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale  Dumbrăvița au participat la o acțiune umanitară.

Mulțumim  pe această cale tuturor celor care au susținut această acțiune și sperăm că suma de bani pe care au donat-o  va  ajuta la salvarea unei persoane aflată în dificultate.

În numele conducerii Școlii, mulțumesc tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice care au înțeles, participat și donat din puținul lor pentru ajutorarea unui semen aflat într-o situație de sănătate precară, gravă.

Cu deosebită considerație,

director,  prof.  Adrian Nicola

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016

BUGET

Spovedirea şi împărtăşirea copiilor de la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa

Perioada Postului Sfintelor Paști i-a adus pe elevii Școlii Gimnaziale Comuna Dumbrăvița, însoțiți de cadrele didactice, la Sfânta Biserică pentru a se spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. În fiecare zi de miercuri și de vineri, au participat câteva clase la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar încununarea împărtășirii cu Hristos a avut loc la Sărbătoarea Bunei Vestiri, când aproximativ nouă clase de elevi  au fost spovediți și împărtășiți.

Părinții slujitori i-au îndrumat pe elevi să se roage, să săvârșească fapte bune, să participe la Sfintele slujbe și să se împărtășească regulat, iar la final, răbdarea și dragostea lor a fost răsplătită prin oferirea de daruri.

Euharistia reprezintă fundamentul vieții oricărui creștin de la naștere până la desăvârșire.

Lucrul Botezului îl desăvârşeşte Euharistia. Dacă prin Botez Hristos îi face pe oameni fraţi ai Săi prin Împărtășanie îi face chiar mădulare ale trupului Său. Deci ea dă un grad cu mult mai mare de unire, de alipire.

Darurile euharistice întrec darurile Botezului; Sfântul Maxim Mărturisitorul arată legătura şi, în acelaşi timp, deosebirea ce există între ,,Taina începutului” – Botezul şi finalitatea vieţii spirituale “Taina Sfârşitului” – Euharistia: amândouă fac să se sălăşluiască în noi dinamismul morţii lui Hristos, prin amândouă ne însuşim puterea trransformatoare a morţii Lui. Acestea formează un tot, formează integritatea stării de mântuire, care în parte ni se dă în Euharistie în mod virtual, în parte în mod actual şi dinamic. Prin Euharistie devenim purtători de Hristos, se extinde în noi starea de mântuire, de înviere şi de slavă efectuată de Hristos în umanitatea asumată de El.

În legătură cu împărtăşirea de Hristos jertfit şi înviat, Părintele Stăniloae scrie: “Sunt asemenea cu Hristos cel jertfit şi Înviat căci pregust din Jertfa şi Moartea Sa, şi nu mă împărtăşesc numai de jertfă ci şi de jertfitor. Sunt asemenea cu El, şi nu mai ştiu şi nu mai pot face distincţie între ceea ce e al meu şi ceea ce este a Lui”.

Hristos umple cu umanitatea Lui, umanitatea noastră prin Împărtăşanie. Hristos rămâne în noi şi noi în El prin Sfânta Împărtăşanie.

Pâinea şi vinul aduse de comunitate se prefac în Trupul şi Sângele Domnului fără să se piardă chipurile lor. După prefacerea elementelor, Domnul este prezent în Euharistie, întreg nu numai sub fiecare din cele două chipuri ale pâinii şi vinului, ci şi în fiecare părticică din ele Hristos e prezent cu Trupul şi Sângele Său întreg pe fiecare altar, sub fiecare din cele două chipuri şi în fiecare părticică din ele.

Sfântul Ioan Gură de Aur zice în acest sens: ,,Hristos ne-a dat putinţa să ne săturăm de trupul Lui, ridicându-ne la o prietenie şi mai mare şi arătându-ne dorul Lui către noi”.

Efectele pozitive ale Sfintei Împărtăşanii asupra trupului şi sufletului, care sunt exprimate în următoarele rugăciuni: ,,Mintea şi sufletul, inima şi trupul, sfinţeşte-mi-le Mântuitorule, şi mă învredniceşte fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoşătoarele Tale Taine”. Ele sunt, pe de o parte înfricoşătoare, dacă sunt primite cu nepăsare şi în stare de păcat, pe de altă parte sunt pline de dulceaţă spirituală dacă sunt primite cu credinţă şi în stare de puritate. Iar lucrarea lor e cu atât mai benefică cu cât e însoţită de rugăciunea noastră.

,,Biserica lui Hristos – după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur –este o Biserică vie şi puternică în măsura în care se hrăneşte cu trupul şi sângele lui Hristos…fără o legătură tainică cu Hristos nu este cu putinţă o Biserică şi o viaţă creştină propriu-zisă. Fără această comuniune dintre Hristos şi credincioşi pe calea dumnezeieştii Euharistii, nu poate fi vorba de o Biserică vie. Născută din Trupul şi Sângele Domnului, ea nu poate fi vie în afara Trupului şi Sângelui Lui. Neputând fi vie în afara dumnezeieştii Euharistii, Biserica lui Hristos trebuie să se alimenteze continuu din Taina ei însăşi, din dumnezeiasca Euharistie.”

Alexandru Schmemann atenţiona pe contemporanii săi:

,,În toate vremurile, dar cu precădere în era noastră tulburată şi confuză, fiecare renaştere ortodoxă şi-a avut izvorul în redescoperirea Sfintelor Taine şi a vieţii sacramentale şi mai presus de toate, în renaşterea Euharistică.

Iar dacă astăzi această renaştere euharistică şi sacramentală bate la uşile Bisericii noastre, ar trebui să ne încurajeze ca semn că această fundamentală criză a secularizării se apropie de sfârşit”.

 

OMECS 5559_2015 Metodologie_mobilitate_pers_did_2016_2017