Înscrierea în învăţământul primar

 • Acte necesare înscrierii
 • – Cerere-tip de înscriere;

  – Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;

  – Copie și original al certificatului de naștere al copilului;

  – Adeverinţă de la medicul de familie/pediatru/școlar care atesta faptul că preșcolarul este ”apt pentru scoala”;

  – Adeverință de vaccinare;

  – Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);

  – Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);

  – Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

  • EVALUAREA PSIHOSOMATICA PENTRU INSCRIEREA IN CICLUL PRIMAR 2019 A COPIILOR CARE IMPLINESC VARSTA DE 6 ANI, IN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE- 31 DECEMBRIE 2019 , SE FACE PRIN PROGRAMARE LA tel:0256214274 :
  • EVALUARE PRESCOLARILOR SE VA REALIZA IN PERIOADA 26.02-20.03.2019
  •  CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CICLUL PRIMAR 2019

  Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
  A. Prima etapă: 4 martie– 22 martie
  – de luni până vineri, între orele 08.00 – 18.00

  B. A doua etapă: 2 aprilie – 8 aprilie
   Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
   Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere
  I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

  1. Existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului ;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
  3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
  4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
  Acte doveditoare:
  – existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  – existența unui document care dovedește că este orfan ;
  – existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
  – adeverintă din care să rezulte că are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

  II. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

  1. Părintele sau reprezentantul legal al copilului să dețină un imobil pe raza localității Dumbrăvița;.
  2. Locul de muncă al unuia dintre părinți să fie pe raza localității Dumbrăvița

  Acte doveditoare:
  – adeverință primărie sau extras de carte funciară;
  – adeverinţă de la locul de muncă.

  INFORMAȚII DESPRE ȘCOALĂ

  Unitatea şcolară: Şcoala Gimnaziala Comuna DUMBRĂVIŢA

  Limba de predare : Limba română, având şi secţie cu predare în  limba maghiară

  Adresa: Dumbrăviţa,str. Petofi, nr. 29, jud. Timiş

  Telefon/Fax: 0256/214274

  Emailscoala_tm_dumbravita@yahoo.com

  Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 cuprinde:

  – 3 clase pregătitoare, secţia română;

  – 1 clasă pregătitoare, secţia maghiară ;

  • în funcţie de numărul copiilor înscrişi se mai poate suplimenta sau diminua , planul de şcolarizare.

  Şcoala noastră oferă program prelungit. Programul prelungit este o  continuare a ofertei şcolii, fiind susţinut de către Asociaţia de părinţi şi de Consiliul Local Dumbrăviţa. A fost gândit ca sprijin pentru părinţii ocupaţi şi ca o alternativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor, cu activităţi utile şi plăcute care să-i ţină departe de aspectele sociale dăunătoare (alcool, tutun, droguri etc.)  În acest program sunt cuprinse, pe lângă  meditaţiile pentru efectuarea temelor de casă, cursuri de lb. engleză,  pictură, tenis de masă,  dans modern, dans de societate, dans popular, lupte şi fotbal.

  Ultima actualizarea :25.02.2019, ora 11,00

  2. Circumscripţia şcolară

  Localitatea Dumbrăviţa, jud. Timiş.

  3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul scolar 2019- 2020
  METODOLOGIE INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR

  CALENDAR

  4. Informaţii pentru părinţi

  ZIUA PORTILOR DESCHISE – 05.02.2020

  PROGRAM:

  1. ATELIER DE LUCRU – ORA 10,00

  2. VIZITAREA ŞCOLII – ORA 11,00

   

  Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş se găsesc pe adresa

   http://www.isj.tm.edu.ro/ , la sectiunea  “Înscrierea în învăţământul primar 2019”.

  Informaţii pentru părinţi pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale, se găsesc pe adresa

   http://edu.ro/ , sectiunea  “Înscrierea în învăţământul primar 2019”, “Informaţii pentru părinţi”.

   

  Tel Verde
  TEL VERDE AL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN TIMIS !!!

  0800 816 256 – Telefon gratuit:

  luni – vineri intre orele 8.00 – 18.00

  REPARTIZAREA COPIILOR ÎN CLASE SE VA FACE ÎN ORDINE ALFABETICA

  ADRESA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN TIMIS PRIVIND REPARTIZAREA COPIILOR ÎN CLASE
  Adresa ISJ repartizare copii

  Procedura privind repartizarea copiilor în clasa pregatitoare