Înscrierea în învăţământul preşcolar

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ,

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

REÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii care sunt înscrişi în unitatea de învăţământ, se vor desfăşura în perioada

7-18 mai 2018

ORA 08 00  -16 00

ÎNSCRIERILE

în învăţământul preşcolar, pentru copiii nou veniţi în unitatea de învăţământ preşcolar, se vor desfăşura în perioada

21mai-8 iunie 2018

ORA 08 00  -16 00

REÎNSCRIERILE ŞI ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIATUL ŞCOLII GIMNAZIALE COM. DUMBRĂVIŢA

                                                        Director,

                                                Prof. Adrian NICOLA

Pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, an şcolar 2018-2019 sunt necesare următoarele documente

1. Cerere tip de înscriere
2. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului
3. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
4. Copie după actul de identitate al părinţilor
5. Hotarâre judecatoreasca( dacă e cazul).

CERERE DE INSCRIERE