Pagina principala

Anunt concurs secretar Scoala Dumbravita
EXECUTIE BUGETARA SEMESTRUL I

ADMISI CLASA PREGATITOARE-2016
Conditii specifice ocupare posturi vacante

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA

REZULTATE ROMANA VIII A

REZULTATE ROMANA VIII B

REZULTATE MATEMATICA VIII A

REZULTATE MATEMATICA VIII B

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

În  saptămâna  22 – 26 februarie 2016, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale  Dumbrăvița au participat la o acțiune umanitară.

Mulțumim  pe această cale tuturor celor care au susținut această acțiune și sperăm că suma de bani pe care au donat-o  va  ajuta la salvarea unei persoane aflată în dificultate.

În numele conducerii Școlii, mulțumesc tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice care au înțeles, participat și donat din puținul lor pentru ajutorarea unui semen aflat într-o situație de sănătate precară, gravă.

Cu deosebită considerație,

director,  prof.  Adrian Nicola

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016

BUGET

Spovedirea şi împărtăşirea copiilor de la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa

Perioada Postului Sfintelor Paști i-a adus pe elevii Școlii Gimnaziale Comuna Dumbrăvița, însoțiți de cadrele didactice, la Sfânta Biserică pentru a se spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. În fiecare zi de miercuri și de vineri, au participat câteva clase la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar încununarea împărtășirii cu Hristos a avut loc la Sărbătoarea Bunei Vestiri, când aproximativ nouă clase de elevi  au fost spovediți și împărtășiți.

Părinții slujitori i-au îndrumat pe elevi să se roage, să săvârșească fapte bune, să participe la Sfintele slujbe și să se împărtășească regulat, iar la final, răbdarea și dragostea lor a fost răsplătită prin oferirea de daruri.

Euharistia reprezintă fundamentul vieții oricărui creștin de la naștere până la desăvârșire.

Lucrul Botezului îl desăvârşeşte Euharistia. Dacă prin Botez Hristos îi face pe oameni fraţi ai Săi prin Împărtășanie îi face chiar mădulare ale trupului Său. Deci ea dă un grad cu mult mai mare de unire, de alipire.

Darurile euharistice întrec darurile Botezului; Sfântul Maxim Mărturisitorul arată legătura şi, în acelaşi timp, deosebirea ce există între ,,Taina începutului” – Botezul şi finalitatea vieţii spirituale “Taina Sfârşitului” – Euharistia: amândouă fac să se sălăşluiască în noi dinamismul morţii lui Hristos, prin amândouă ne însuşim puterea trransformatoare a morţii Lui. Acestea formează un tot, formează integritatea stării de mântuire, care în parte ni se dă în Euharistie în mod virtual, în parte în mod actual şi dinamic. Prin Euharistie devenim purtători de Hristos, se extinde în noi starea de mântuire, de înviere şi de slavă efectuată de Hristos în umanitatea asumată de El.

În legătură cu împărtăşirea de Hristos jertfit şi înviat, Părintele Stăniloae scrie: “Sunt asemenea cu Hristos cel jertfit şi Înviat căci pregust din Jertfa şi Moartea Sa, şi nu mă împărtăşesc numai de jertfă ci şi de jertfitor. Sunt asemenea cu El, şi nu mai ştiu şi nu mai pot face distincţie între ceea ce e al meu şi ceea ce este a Lui”.

Hristos umple cu umanitatea Lui, umanitatea noastră prin Împărtăşanie. Hristos rămâne în noi şi noi în El prin Sfânta Împărtăşanie.

Pâinea şi vinul aduse de comunitate se prefac în Trupul şi Sângele Domnului fără să se piardă chipurile lor. După prefacerea elementelor, Domnul este prezent în Euharistie, întreg nu numai sub fiecare din cele două chipuri ale pâinii şi vinului, ci şi în fiecare părticică din ele Hristos e prezent cu Trupul şi Sângele Său întreg pe fiecare altar, sub fiecare din cele două chipuri şi în fiecare părticică din ele.

Sfântul Ioan Gură de Aur zice în acest sens: ,,Hristos ne-a dat putinţa să ne săturăm de trupul Lui, ridicându-ne la o prietenie şi mai mare şi arătându-ne dorul Lui către noi”.

Efectele pozitive ale Sfintei Împărtăşanii asupra trupului şi sufletului, care sunt exprimate în următoarele rugăciuni: ,,Mintea şi sufletul, inima şi trupul, sfinţeşte-mi-le Mântuitorule, şi mă învredniceşte fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoşătoarele Tale Taine”. Ele sunt, pe de o parte înfricoşătoare, dacă sunt primite cu nepăsare şi în stare de păcat, pe de altă parte sunt pline de dulceaţă spirituală dacă sunt primite cu credinţă şi în stare de puritate. Iar lucrarea lor e cu atât mai benefică cu cât e însoţită de rugăciunea noastră.

,,Biserica lui Hristos – după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur –este o Biserică vie şi puternică în măsura în care se hrăneşte cu trupul şi sângele lui Hristos…fără o legătură tainică cu Hristos nu este cu putinţă o Biserică şi o viaţă creştină propriu-zisă. Fără această comuniune dintre Hristos şi credincioşi pe calea dumnezeieştii Euharistii, nu poate fi vorba de o Biserică vie. Născută din Trupul şi Sângele Domnului, ea nu poate fi vie în afara Trupului şi Sângelui Lui. Neputând fi vie în afara dumnezeieştii Euharistii, Biserica lui Hristos trebuie să se alimenteze continuu din Taina ei însăşi, din dumnezeiasca Euharistie.”

Alexandru Schmemann atenţiona pe contemporanii săi:

,,În toate vremurile, dar cu precădere în era noastră tulburată şi confuză, fiecare renaştere ortodoxă şi-a avut izvorul în redescoperirea Sfintelor Taine şi a vieţii sacramentale şi mai presus de toate, în renaşterea Euharistică.

Iar dacă astăzi această renaştere euharistică şi sacramentală bate la uşile Bisericii noastre, ar trebui să ne încurajeze ca semn că această fundamentală criză a secularizării se apropie de sfârşit”.

 

OMECS 5559_2015 Metodologie_mobilitate_pers_did_2016_2017